REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLACK-TOWN.PL

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep black-town.pl należący do firmy PACK-SHOP Tomiak Krzysztof , z siedzibą w Niałku Wielkim 87, 64-200 Wolsztyn zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 006452, otrzymała numer REGON: 411558735, numer NIP: 923-160-67-82.

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.
 2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 3. Serwis działa prawidłowo na przeglądarce np. Firefox, Google Chrome, Internet Explorer bądź innej odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Klient składając zamówienie przez internet w sklepie jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu, nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad i postanowień.
 6. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z najlepszą posiadana wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie, przepisami prawa.
2. Dane Klienta
 1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, a także podanie numeru telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem.
 2. Sprzedający zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niepełne (brak nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
3. Polityka ochrony prywatności
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonania zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu zrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i rozliczenia transakcji).
 2. Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, oraz dokonania ich poprawek, a także wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania przez Sprzedającego.
 3. Dane Klienta są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
4. Ceny, opłaty za dostarczenie towaru (koszty dostawy), opłaty za zwrot towaru w przypadku odstąpienia od umowy, opłaty za dostarczenie towaru w przypadku złożenia reklamacji i inne koszty ponoszone przez Klienta.
 1. Wszystkie ceny podane są podawane w złotych polskich ( PLN) i są cenami brutto.
 2. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar.
 3. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 4. Koszty dostawy są podawane w złotych polskich (wartości brutto). Klient składając zamówienie informowany jest o aktualnej wysokości kosztów dostawy w zależności od formy dostawy.
 5. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od formy dostawy i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Klient składając zamówienie, zobowiązany jest pokryć koszty dostawy.
 6. Opłaty za zwrot towaru (bezpośrednie koszty zwrotu produktu) - w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa Klient
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru, inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Opłaty za dostarczenie towaru w przypadku złożenia reklamacji pokrywa Sprzedający do wysokości najniższej opłaty pobieranej za dostarczenie towaru oferowanego przez Sprzedającego.
 9. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedającego.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Zakupy
 1. Umowę uważa się za zawartą, gdy Kupujący dokona zamówienia w sklepie internetowym o czym dodatkowo zostanie poinformowany na e-mail.
 2. Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sprzedającego 32 1140 2004 0000 3802 5134 1624  lub poprzez płatność za pośrednictwem serwisu PayU, PayPal. Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione towary:
  1. Płatność przed wysyłką (przedpłata) - płatność przelewem po akceptacji zamówienia przez Sprzedającego, a przed wysłaniem towaru do klienta. Płatność należy uregulować bezpośrednio na konto Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, przez system PayU, PayPal lub za pośrednictwem tradycyjnego przelewu, a w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
  2. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) - płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru od kuriera.
 3. Sprzedawca informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.
6. Dostawa
 1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski lub krajów Unii Europejskiej i następuje za pomocą firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej.
 2. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 24 godziny od daty zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Sprzedawcy. Do dni roboczych nie są wliczane dni ustawowo wolne od pracy.
 3. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie znajduje się w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia ewentualnych rozmów, co do dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
 4. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wcześniejszego wzywania Klienta do odebrania przesyłki.  
7. Wymiana towaru - POBIERZ FORMULARZ
 1. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie spełnia oczekiwań Klienta, Sprzedający umożliwia wymianę zakupionego produktu. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony produkt na inny (ten sam produkt w innym rozmiarze lub inny model). Aby wymienić zakupiony towar należy zgłosić chęć wymiany na e-mail lub telefonicznie.
 2. Kontakt ze Sprzedającym powinien nastąpić do 30 dni od daty otrzymania przesyłki od Sprzedającego i wypełnienia formularza wymiany towaru.
 3. Koszty związane z wymianą produktu ponosi  Kupujący (odesłanie produktu do sklepu na wymianę) oraz Sprzedający (odesłanie produktu do klienta)  dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski.
 4. Do paczki ze zwracanym towarem prosimy dołączyć dowód zakupu. Jeśli klient chce zachować dowód zakupu na pozostałe niewymieniane produkty z tego samego paragonu, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię. Kserokopia ta będzie uznana jako ważny dowód zakupu.
 5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zamówionych produktów, odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu, bez wcześniejszego ustalenia zasad, co do wymiany.
 6. Zwracany produkt winien znajdować się w stanie, w jakim Klient oddałby go po obejrzeniu w sklepie, w stanie nie noszącym śladów użytkowania. W przypadku butów zaleca się ich przymierzanie na miękkim podłożu (wykładzina, dywan itp.), ponieważ twarde powierzchnie mogą zarysować podeszwy.
8. Odstąpienie od umowy - POBIERZ FORMULARZ
 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od dnia wydania produktu (objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien wypełnić oświadczenie oraz dołączyć do paczki z towarem. Zwrot pieniędzy zostanie wykonany, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, przekazany na konto Klienta, po otrzymaniu towaru przez Sklep.
 3. Klient wyraża zgodę na zaproponowany sposób zwrotu płatności. Powyższy sposób zwrotu płatności, nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
 4. Produkt podlegający zwrotowi, powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Produkt powinien być w stanie nienaruszonym.
9. Reklamacje - POBIERZ FORMULARZ
 1. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań (niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymienić produktu na wolny od wad lub wady usunąć). Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (zwrot pieniędzy).
 2. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu.
 4. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu od Sprzedawcy i opisem reklamacji zawartym w formularzu reklamacji.
 5. Klient składa reklamację podając:
  - informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,
  - rodzaj i datę wystąpienia wady/niezgodności,
  - żądanie sposobu doprowadzenia nabytego towaru do zgodności z umową,
  - dane kontaktowe składającego reklamację.
10. Prawo autorskie.
 1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli wzorów przemysłowych tychże wyrobów.
 2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedający tj. Krzysztof Tomiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PACK-SHOP Tomiak Krzysztof , zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631ze zm.) jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.
11. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Sprzedającego są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Zdjęcia umieszczone są na stronie sklepu w celach informacyjnych i służą prezentacji konkretnych produktów. Towary przedstawione na zdjęciach, w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić kolorem od stanu faktycznego (Powodem tego może być również nieodpowiednia kalibracja monitora).
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na stronie sklepu, jak i poprzez pocztę elektroniczną wobec tych Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem planowanych zamian. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach przedsiębiorca - konsument.